Beeldinstellingen Topfield

Diep in de menu’s zitten bij de Topfield ontvangers de beeldinstellingen verborgen. Het is daarom dat, om het altijd snel bij de hand te hebben, de beeldinstellingen ook tijdens het TV kijken snel beschikbaar zijn onder de 0(nul)-toets van de afstandsbediening.

Er komen daar de volgende kreten langs:

4:3 uitvullen

4:3 letterbox

16:9 volledig

16:9 gecentreerd.

Dit hoor je als volgt te lezen: 4:3 of 16:9 staat voor de beeldverhouding van de aangesloten TV. De tekst die er achter staat gaat over het hoe het andere formaat moet worden getoond.

De Topfield ontvangers geven op dit moment geen WSS door om de TV te vertellen welk beeldformaat er aan de TV geleverd wordt. Mijn ervaring is dat je de TV het best kan instellen als een TV die niet zelfstandig beeldverhoudingen aanpast. Dus geen zoom of iets dergelijks instellen. De Topfield ontvanger kan nu alle uitzendingen in de juiste verhoudingen op het scherm toveren, zonder dat de TV hier iets voor hoeft te doen. Een bijkomend voordeel is is dat, bijvoorbeeld, de informatiebalk altijd even groot is, onafhankelijk van het uitgezonden beeldformaat.

4:3 uitvullen staat voor een 4:3 TV waarop je de 16:9 uitzendingen uitgevuld wilt laten zien. Hierbij is de hoogte volledig (uitgevuld) en zijn er van de randen van het 16:9 beeld links en rechts wat afgesneden. 4:3 uitzendingen geven gewoon een volledig beeld.

4:3 letterbox staat voor een 4:3 TV waarop je de 16:9 uitzendingen in letterbox (brievenbus) formaat wilt laten zien. Hierbij is de breedte volledig, maar door de verhouding van de 4:3 TV onstaan er boven en onder het beeld zwarte balken. 4:3 uitzendingen geven gewoon een volledig beeld.

16:9 volledig staat voor een 16:9 TV waarop je de 4:3 uitzendingen volledig wil laten zien. Dit komt dus neer op volledige hoogte en waarbij het beeld in de breedte tot volledige breedte wordt opgerekt. Dit geeft dus de bekende brede hoofden.

16:9 gecentreerd staat voor een 16:9 TV waarop je de 4:3 uitzendingen gecentreerd wil laten zien. Dit komt er op neer dat het 4:3 beeld in de oorspronkelijke verhoudingen wordt vertoond. Dit is dan volledige hoogte en zwarte balken links en rechts. Dit is voor mij persoonlijk de meest ideale instelling.

Ik zal binnen enkele dagen het geheel wat verduidelijken met plaatjes.

Doorluskabel

Kan je wel TV kijken maar mislukken de opnames steeds, heb je zwarte opnames of opnames die 0 MB groot zijn, dan is de kans groot dat je het doorluskabeltje vergeten bent of niet goed geplaatst hebt. Het kabeltje moet geplaatst worden zoals op de foto hieronder, succes verzekerd!

uitschakelen na opname

Soms gebeurt het gewoon, zo irritant: Je kijkt TV of zit een opname van je PVR terug te kijken en floep, daar springt de PVR uit. Het is een bekend probleem met niet echt een spetterende oplossing.

Dit wordt veroorzaakt omdat de PVR al een geplande opname gestart was voordat je TV ging kijken en de PVR heeft niet door dat je ondertussen TV bent gaan kijken.

Wat kan je er tegen doen om het leed enigzins te verzachten?

 • Zorg ervoor dat de PVR al aanstaat voordat de opname start. Hierdoor zal de PVR niet uitgaan als de opname stopt.
 • Als je voor bovenstaande oplossing te laat bent, neem dan het programma op dat je gaat kijken. Zolang deze opname loopt gaat de PVR ook niet uit. Ook kan je overwegen om gewoon maar, een lange opname te maken die zolang duurt totdat je weer stopt met TV kijken. Je kunt dan de opname de volgende keer weggooien maar de PVR zal dan niet uitschakelen.
 • Als je een opgenomen programma wilt gaan kijken dan kan je deze opname kopieëren door tijdens het afspelen op de opname toets te drukken. Omdat ook nu de PVR aan het opnemen is, zal hij niet uitschakelen.

Laat hieronder eens weten of dat het nu beter gaat of misschien heb je andere tips, hoort zegt het voort.

Software versies

TypeSystem IDLaatste versieLaatste versie
via SSU
on-air
Type System IDLaatste versieLaatste versie
via SSU
on-air
TF6000COK306541.68geennee
TF6500COK306531.681.68nee
TF5300K104361.711.71nee
TF5300K104371.75geennee
TBC-5000340522.012.01nee
RE-2100TFC7EFEFFF1.22.38geennee
RE-2100T.NFC7EFEFFE1.22.921.22.92nee
RE-1800T5103v113v120nee
RE-1810T5202v113v120nee
ZXV-7200N/Av28v28 (V04.02.06.01.0906)ja

SVP ontvanger resetten

SVP de ontvanger te resetten naar fabrieksinstellingen en de ‘installatie’ procedure opnieuw uit te voeren.

De Topfield Personal Recorder geeft in bepaalde gevallen tijdens het opstarten in beeld de melding: “SVP de ontvanger te resetten naar fabrieksinstellingen en de ‘installatie’ procedure opnieuw uit te voeren”. Deze tekst zoals afgebeeld op onderstaand plaatje blijft ongeveer 5 seconden in beeld staan, waarna de Personal Recorder normaal te gebruiken is.

Deze tekst verschijnt in beeld als de Personal Recorder een niet Digitenne TV netwerk heeft ontvangen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Dit zou in de grensstreken tijdens het zoeken naar zenders het geval kunnen zijn. Het is mogelijk dat tijdens bijzondere weersomstandigheden kortstondig buitenlandse netwerken tot ver in Nederland te ontvangen zijn op plaatsen waar dit onder normale omstandigheden niet het geval is. De melding zou zich daarom niet tot de grensstreken hoeven te beperken.

Heeft de Personal Recorder een buitenlands netwerk eenmaal gezien dan blijft de melding bij het opstarten terugkomen totdat in de Personal Recorder de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Ondanks deze melding functioneert de Personal Recorder normaal en is er geen reden om de instructie op het scherm op te volgen.

Een oplossing is om in de Personal Recorder de fabrieksinstellingen te herstellen en handmatig de 4 bouquetten van Digitenne in te lezen. Welke kanalen je hiervoor moet gebruiken kan je hier zien.

 

Regionale zender vervangen

Soms heeft de ontvanger tijdens het scannen een andere regionale zender op plaats 22 van de programmalijst gezet dan je graag zou willen. Dit komt omdat die andere regionale zender op het moment van scannen, beter te ontvangen was dan de zender die je liever had gezien. Om toch je favoriete regionale zender op plaats 22 te krijgen, volgt hier een beschrijving hoe je dat moet doen op een Topfield TF5300K.

Als eerste moet je bepalen op welk kanaalnummer het gewenste regionale programma uitzonden wordt. Klik hier om dit op te zoeken. Je ziet de plaatsen waar de Digitenne zendmasten staan. Bepaal welke zendmast met het gewenste regionale programma het dichtst in de buurt is. De regionale zenders zitten in bouquet 1. Je zoekt bij die zendmast het kanaalnummer dat hoort bij bouquet 1. Nu gaan we dit bouquet toevoegen in de digitale ontvanger. Om het gewenste regionale programma te kunnen plaatsen op plaats 22 in de programmalijst moet je eerst het ongewenste regionale programma verwijderen. Dit doe je als volgt: Druk op “ok” op de afstandbediening en ga met de pijltjestoetsen naar beneden totdat plaats 22 geselecteerd staat zoals op onderstaande afbeelding.

Druk op de “rode toets” op de afstandbediening, selecteer ‘wissen’ en druk op “ok”.

Selecteer in het bevestigen venster ‘ja’ en druk op “ok”.

Het regionale programma op plaats 22 is nu verwijderd en plaats 22 is dus leeg.

Druk op “exit” om de programmalijst te verlaten. Je kunt u het als volgt het gewenste regionale programma toevoegen. Druk op “menu” op de afstandbediening, selecteer ‘installatie’ en druk op “ok”.
In het volgende scherm selecteer je ‘Zender zoeken’ en drukt weer “ok”. Met behulp van de pijltjestoetsen links/rechts zet je de zoekmodus op ‘handmatig’. Achter ‘kanaal’ selecteer je het kanaalnummer dat je eerder gevonden hebt op de website en druk je op “ok”.

Selecteer ‘Zoeken starten…’ , druk op “ok” en de digitale ontvanger gaat op zoek naar het bouquet op dat kanaalnummer. De digitale ontvanger zal de gevonden programma’s tonen en als het goed is zit hier het juiste regioprogramma in. Dit beeld zal er ongeveer uit zien als op onderstaand plaatje.

Druk op “ok” om de programma’s op te slaan. Plaats 22 is nu opgevuld door de gewenste regionale zender. Zoals u ziet staan er op de plaatsen 1000 t/m 1002 de programma’s van Nederland 1, 2 en 3.

Het verwijderen van deze programma’s gaat op dezelfde manier zoals je de regionale zender verwijderd hebt uit de lijst. Selecteer met de pijltjestoetsen plaats ‘1000’ en druk op de “rode toets” van de afstandbediening, selecteer ‘wissen’ en druk “ok”.

Bevestig hierna je keuze met ‘ja’. Herhaal dit voor de plaatsen 1001 en 1002 en je hebt weer een nette programmalijst, maar nu met de gewenste regionale zender.

SSU voor TF5300K PVR

Op dinsdag 19 januari 2010 heeft de KPN een update uitgebracht voor de Personal  Recorder (PVR) TF5300K.

Er zijn 2 typen PVR’s in omloop. Deze zijn te herkennen aan de code op het display tijdens het opstarten. Deze codes zijn C4.36 (SystemID 10436) of C4.37 (SystemID 10437). Dit SystemID staat overigens ook in het ontvangerstatusmenu.

Deze update is alleen bestemd voor PVR’s met het SystemID 10436 en is nog steeds via de ether te downloaden. De 10437 heeft deze verbeteringen overigens standaard al aan boord.

Deze Software Update wordt met het Digitenne signaal meegezonden. U krijgt op je scherm een melding dat er een Software Update beschikbaar is en U hoeft alleen maar de instructies op het scherm te volgen om te upgraden naar Softwareversie 1.58. Wat is er verbeterd in deze versie?

Verbeterde harddisk routines waardoor:

 • RUN errors niet meer voorkomen.
 • Het apparaat niet meer spontaan vastloopt tijdens terugspoelen van een uitzending.
 • Korte onderbrekingen die zich soms voordeden tijdens afspelen van een opname.
 • De zgn. 0MB opnames niet meer voorkomen.

Software verbeteringen waardoor:

 • Het soms spontaan vastlopen van de ontvanger bij slechte ontvangst is verholpen.
 • De PVR niet meer vastloopt op het Duitse bouquet waar onder andere CNN en VIVA in zitten.
 • De rode balk met daarin het verzoek om de ontvanger te resetten niet meer voorkomt als de PVR een ander netwerk heeft gezien. (zit nog wel in PVR’s met SystemID 10437)
 • Bij verstoringen van de ontvangst de klant met 1 druk op de knop de kwaliteit kan zien van de uitzending waar hij naar kijkt (Sat knop) en eventueel zijn antenne kan herpositioneren.
 • Geplande opnames  worden tijdens zomer- /wintertijd omschakeling aangepast aan nieuwe tijd.
 • Diverse aanpassingen aan de teksten van de (fout)meldingen

Verder is er een antenne wizard toegevoegd. Dit is vooral handig bij een eerste installatie van Digitenne bij nieuwe klanten die nog niet bekend zijn met Digitenne.

kanalen en zenders

De ontvangers die in Nederland door Digitenne worden geleverd werken met kanaalnummers, dit is handiger dan het gebruik in van frequenties. Maar in sommige ontvangers en veel TV’s moet je wel de frequentie van het kanaal in te geven. Vaak in MHz of soms zelfs in KHz.  Wat verder naar onderen staat een tabel om de op deze pagina gevonden kanaalnummers om te zetten naar frequenties.

Klik op de zendernaam voor meer informatie over de zender en om een Google street view afbeelding te zien van de Digitenne zendmast.

Digitenne OpstelpuntRTS
Bouquet1
NTS1
Bouquet2
NTS2
Bouquet3
NTS3
Bouquet4
NTS4
Bouquet5
Provincie
Digitenne OpstelpuntRTS
Bouquet1
NTS1
Bouquet2
NTS2
Bouquet3
NTS3
Bouquet4
NTS4
Bouquet5
Provincie
Alkmaar3945343544Noord-Holland
Almere2649572427Flevoland
Alphen aan den Rijn5249572427Zuid-Holland noord
Amersfoort5049572427Utrecht
Amsterdam Hemweg3949572427Noord-Holland
Amsterdam Rai3949572427Noord-Holland
Apeldoorn4236585328Gelderland
Arnhem4236585328Gelderland
Breda3060313233Noord-Brabant
Delft **5249572427Zuid-Holland noord
Den Bosch3060315633Noord-Brabant
Den Burg3929373531Noord-Holland
Den Haag Beatrixlaan5249572427Zuid-Holland noord
Den Haag Kerkelanden5249572427Zuid-Holland noord
Deventer2236234728Overijssel
Doetinchem4236585328Gelderland
Eindhoven 13060315633Noord-Brabant
Eindhoven 23060315633Noord-Brabant
Enkhuizen3945343544Noord-Holland
Enschede2236234728Overijssel
Goes5448293235Zeeland
Gorinchem **2149572427Zuid-Holland zuid
Gouda5249572427Zuid-Holland noord
Groningen4630543325Groningen
Haarlem3949572427Noord-Holland
Heerlen5421245127Limburg
Helmond3060315633Noord-Brabant
Hengelo2236234728Overijssel
Hilversum3949572427Noord-Holland
Hoorn3945343544Noord-Holland
IJsselstein (Lopik)5049572427Utrecht
Krimpen aan den IJssel2149572427Zuid-Holland zuid
Leeuwarden3255342144Friesland
Lelystad2636234744Flevoland
Loon op Zand3060315633Noord-Brabant
Maarssen5049572427Utrecht
Maastricht5421245127Limburg
Nijmegen4260315633Gelderland
Oegstgeest5249572427Zuid-Holland noord
Oss (Noord-Brabant)3060315633Noord-Brabant
Oss (gelderland)4260315633Gelderland
Roermond5421245127Limburg
Roosendaal3048293235Noord-Brabant
Rotterdam Maastoren2149572427Zuid-Holland zuid
Rotterdam Waalhaven2149572427Zuid-Holland zuid
Sittard5421245127Limburg
Sliedrecht2149572427Zuid-Holland zuid
Smilde6030543325Drenthe
Utrecht5049572427Utrecht
Veenendaal (Gelderland)4236585328Gelderland
Veenendaal (Utrecht)5036585328Utrecht
Venlo5421315627Limburg
Vlaardingen2149572427Zuid-Holland zuid
Wormer3949572427Noord-Holland
Zoetermeer5249572427Zuid-Holland noord
Zwolle2236234728Overijssel
** Zenders met een zeer klein bereik (gapfillers)

KanaalnummerFrequentie in MHzFrequentie in KHz
KanaalnummerFrequentie in MHzFrequentie in KHz
21474474.000
22482482.000
23490490.000
24498498.000
25506506.000
26514514.000
27522522.000
28530530.000
29538538.000
30546546.000
31554554.000
32562562.000
33570570.000
34578578.000
35586586.000
36594594.000
37602602.000
38610610.000
39618618.000
40626626.000
41634634.000
42642642.000
43650650.000
44658658.000
45666666.000
46674674.000
47682682.000
48690690.000
49698698.000
50706706.000
51714714.000
52722722.000
53730730.000
54738738.000
55746746.000
56754754.000
57762762.000
58770770.000
59778778.000
60786786.000