Slechte ontvangst TF60000COK

 

Let op!! Dit geldt alleen voor de TF6000COK en niet voor de TF6500COK !!

Mocht je Topfield TF6000COK single tuner na lange tijd van probleemloos werken, opeens regelmatig blokjes in beeld geven die maar niet weg te krijgen zijn met het verplaatsen van de antenne, dan is er zeer waarschijnlijk een elco in de voeding defect.

Er zijn een aantal methodes om er op een simpele wijze achter te komen of jouw TF6000COK een probleem heeft met de voeding.

 1. Altijd goede ontvangst gehad en opeens slechte ontvangst op alle zenders.
 2. Trek de stekker uit het stopcontact en laat hem er voor 20 minuten uit. Zet je TV aan en stop daarna de stekker weer in het stopcontact. Als je ontvanger niet meteen beeld van de zender geeft zodra de informatiebalk in beeld komt dan is het ook foute boel.
 3. Meet met een voltmeter de spanning op de antenne ingang. Als die lager is dan 4,9 volt dan is het foute boel.

Als de ontvanger je eigendom is dan kan je overwegen om de elco te vervangen.
Op onderstaande afbeelding is de opgengeschroefde ontvanger te zien.

De elco vervangen doe je als volgt:

Trek eerst de stekker van de ontvanger uit het stopcontact.
Schroef  de 5 schroefjes uit de deksel om de ontvanger te openen.
Verwijder de 2 stekkertjes en de 2 schroefjes om de voedingsprint te verwijderen uit de ontvanger.
Je kunt nu eenvoudig de elco vervangen door een beter exemplaar, de waarde is 470µF / 16 Volt. Let wel goed op want de elco is polariteitsgevoelig en heeft dus een + en een -.

Hierna zal de ontvanger het weer goed doen.

antenne optimalisatie

Optimale ontvangst met het antenne optimalisatie menu.


Sinds 2009 hebben de Digitenne ontvangers van KPN een antenne wizard gekregen. Een onderdeel van deze antenne wizard is het antenne optimalisatie menu. Dit menu helpt u om, na de installatie, de beste positie voor uw Digitenne antenne te vinden en zo de best mogelijke ontvangst te krijgen.
Indien u geen antenne wizard hebt kunt u onderstaande tips over plaats en richting van de antenne ook gebruiken door de groene balk op het beeldscherm te raadplegen of de ontvangstkwaliteit goed is. Deze menubalk roept u op door op de knop info te drukken op uw afstandsbediening.

Het antenne optimalisatie menu is bij de verschillende ontvangers via verschillende toetsen op de afstandsbediening op te roepen. De werking van het menu is echter voor alle Digitenne ontvangers hetzelfde.
Zoek hieronder als eerste op hoe u het antenne optimalisatie menu kunt starten voor uw type Digitenne ontvanger. Het typenummer staat altijd rechts op de voorkant van de ontvanger.

 • TF6000COK           Via de M1 toets links onderaan op uw afstandsbediening.
 • TF6500COK           Via de M1 toets links onderaan op uw afstandsbediening.
 • TF5300K               Via de SAT toets links onderaan op uw afstandsbediening.
 • RE-2100T              Via de ANT toets links op uw afstandsbediening.
 • TBC-5000              Via de SAT toets links onderaan op uw afstandsbediening.

Lampje van antenne
Controleer als eerste of het lampje van uw antenne brandt. Als het lampje niet brandt dan werkt de antenne niet goed en dient u de antennebekabeling te controleren. Haal de antennestekker uit de ontvanger en stop hem weer terug. Doe hetzelfde met de pluggen van uw antenne verlengkabel als u die gebruikt en ook met uw antenne als u een antenne heeft waar een stekker aan zit.
Als het lampje van uw antenne nu nog niet brandt dient u in uw Digitenne ontvanger de fabrieksinstellingen te herstellen. U doet dit door op menu te drukken op uw afstandsbediening, hierna te kiezen voor het installatie menu, ok te drukken, en dan fabrieksinstellingen te kiezen en dan weer ok te drukken. Hierna dient u de aanwijzingen op het scherm te volgen om de kanalen opnieuw in te scannen.
Als het lampje op de antenne nu nog niet brandt dan kunt u de Digitenne Helpdesk bellen om u een nieuwe antenne te laten sturen.

Gebruik van het antenne optimalisatie menu
Ga naar het programma op het moment dat u storing hebt en druk op de toets (M1, SAT of ANT zie boven) op uw Digitenne afstandbediening om het antenne optimalisatie menu te starten. Laat het beeld zo staan tot dat u klaar bent met het optimaliseren. Als u niet beschikt over het antenne optimalisatie menu, drukt u op info en zorgt u ervoor dat de groene balk zover mogelijk uitslaat.

Positie en richting van uw antenne
Zet uw antenne op een andere plaats in het huis.
Het plaatsen van uw antenne voor een raam geeft vaak goede resultaten. Tegenwoordig wordt steeds meer warmte isolerend glas toegepast in woningen, dit glas staat bekend als HR++ glas. In dit glas is metaal verwerkt dat naast warmte, ook radio straling en dus ook de Digitenne signalen aanzienlijk verzwakt. Indien u houten kozijnen heeft kunt u uw antenne hiervoor plaatsen. Hout verzwakt de Digitenne signalen aanzienlijk minder dan dit HR++ glas. Gebruik zo nodig de met uw antenne meegeleverde antenne verlengkabel. Ook kunt u, indien u daarvoor de mogelijkheid heeft, de antenne verplaatsen naar een hogere etage in uw woning.
Behalve de plaats van de antenne is ook de richting waar de antenne naar toe wijst belangrijk. Uw beeldkwaliteit verbetert vaak al als u de antenne in een andere richting draait. De richting waarin de antenne het meest gevoelig is staat op de onder- of bovenkant van de antenne met een pijl aangegeven. De richting met de grootste gevoeligheid is altijd de tegenovergestelde richting als waar de antennekabel zit.
Het doel van deze acties is om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen, 99% is het maximum. Voor de beste ontvangst probeert u deze balk ook zo stabiel mogelijk te krijgen. Een sterk fluctuerende balk zal niet de best mogelijke ontvangst geven.  Mochten deze acties niet tot tevredenheid leiden dan kunt u overwegen om een buitenantenne te plaatsen. Om te onderzoeken of dit tot verbetering leidt, dient u onderstaande acties uit te voeren.

Plaats uw antenne buiten
Digitenne ontvangt signalen via de lucht net als uw radio en mobiele telefoon. Door verzwakking van uw huis is het signaal van Digitenne buiten sterker dan binnen. Indien u in uw huis geen goede kwaliteit van het signaal kunt krijgen, zou u plaatsing van een antenne buiten kunnen overwegen. U kunt op een eenvoudige wijze controleren of deze oplossing voor u gaat werken.

 • Ga naar het programma op het moment dat u storing hebt en druk op de toets (M1, SAT of ANT zie boven) op uw Digitenne afstandsbediening om het antenne optimalisatie menu te starten. Laat het beeld zo staan tot dat u klaar bent met het optimaliseren. Als u niet beschikt over het antenne optimalisatie menu, drukt u op info en zorgt u ervoor dat de groene balk zover mogelijk uitslaat.
 • Gebruik zo nodig de met uw antenne meegeleverde antenne verlengkabel en zet de antenne buiten via een deur of open raam.
 • Controleer of de kwaliteitsbalk nu verder en/of stabieler uitslaat, 99% is het maximum.
 • Controleer nu ook of het beeld van het gestoorde programma beter is. Als dit het geval is dan kunt u een buitenantenne bestellen of een buiten montage set, afhankelijk van de antenne die u nu heeft.
 • Mocht u al in het bezit zijn van een buitenantenne dan hoeft u voor een eventuele tweede of derde Digitenne ontvanger niet extra buitenantennes te monteren. U kunt in de betere elektronica zaken en winkels een splitter kopen. Deze splitter kan het signaal van één buitenantenne naar meerdere TV-ontvangers versturen. De eisen waar een splitter aan moet voldoen zijn: werkgebied minimaal in de UHF band (470-860 MHz), en op minstens 1 uitgang (mag ook meer) spanning doorlaten naar de ingang. Ook kunt u een volgende Digitenne ontvanger aansluiten op de zogenaamde doorlus uitgang van uw ontvanger. De uitgang is de antenne aansluiting naast of onder de aansluiting waar u uw antenne heeft aangesloten op de ontvanger. Het antenne signaal komt hier weer uit voor eventueel verder gebruik in uw huis.

Topfield single tuner zenders zoeken

Deze beschrijving is geldig voor de Topfield Single tuners TF6000COK en TF6500COK

Zenders zoeken met de antennewizard (alleen vanaf softwareversie 1.50)

 1. Plaats de antenne bij voorkeur dicht bij een raam.
 2. Druk op menu, ga naar “installatie” en druk op OK.
 3. Ga naar “fabrieksinstellingen” en druk op OK.
 4. In het volgende scherm zorgt u ervoor dat “ja” geel omlijnd is en drukt u op OK.
 5. In het volgende scherm drukt u weer op OK om door te gaan.
 6. Kies uw regio en druk op OK.
 7. Verplaats eventueel uw antenne om de kwaliteitsbalk, zover als mogelijk is, uit te laten slaan en druk dan op OK, de single tuner gaat nu op zoek naar de zenders.
 8. In het venster dat vervolgens verschijnt, wordt de voortgang van het zoeken getoond in een balk onderin het venster. Telkens wanneer uw Single Tuner een zender heeft gevonden, wordt deze toegevoegd aan de zenderlijst.
 9. De single tuner laat zien hoeveel TV en radiozenders hij gevonden heeft en vervolgens drukt u op OK om door te gaan.
 10. Uw single tuner heeft nu de zenders met de beste ontvangst voor u geselecteerd zodat er uiteindelijk 25 TV en 19 radioprogramma’s over blijven. Eventuele buitenlandse zenders worden door de single tuner vanaf plaats 1000 geplaatst. U kunt nu TV kijken.

Zenders automatisch zoeken

 1. Plaats de antenne bij voorkeur dicht bij een raam.
 2. Druk op menu, ga naar “installatie” en druk op OK.
 3. Ga naar “fabrieksinstellingen” en druk op OK.
 4. In het volgende scherm zorgt u ervoor dat “ja” geel omlijnd is en drukt u op OK.
 5. In het volgende scherm drukt u weer op OK om door te gaan.
 6. Druk op menu.
 7. Ga naar “Zenders zoeken” en druk op OK.
 8. Negeer de informatie die soms getoond wordt over het verplaatsen van uw antenne. Ga naar “zoeken starten”en druk op OK.
 9. In het venster dat vervolgens verschijnt, wordt de voortgang van het zoeken getoond in een balk onderin het venster. Telkens wanneer uw Single Tuner een zender heeft gevonden, wordt deze toegevoegd aan de zenderlijst.
 10. De single tuner laat zien hoeveel TV en radiozenders hij gevonden heeft en vervolgens drukt u op OK om door te gaan.
 11. Uw single tuner heeft nu de zenders met de beste ontvangst voor u geselecteerd zodat er uiteindelijk 25 TV en 19 radioprogramma’s over blijven. Eventuele buitenlandse zenders worden door de single tuner vanaf plaats 1000 geplaatst.

Zenders handmatig zoeken

 1. Zorg ervoor dat u een zendertabel met de kanalen van uw regio bij de hand hebt. Deze kunt u vinden op http://dvbt4all.nl/digitenne/kanalen-en-zenders
 2. Plaats de antenne bij voorkeur dicht bij een raam.
 3. Druk op menu, ga naar “installatie” en druk op OK.
 4. Ga naar “fabrieksinstellingen” en druk op OK.
 5. In het volgende scherm zorgt u ervoor dat “ja” geel omlijnd is en drukt u op OK.
 6. In het volgende scherm drukt u weer op OK om door te gaan.
 7. Druk op Menu.
 8. Ga naar “zenders zoeken” en druk op OK.
 9. Kies achter “zoekmodus” voor “handmatig”.
 10. Kies achter “kanaal” het door u gewenste kanaalnummer.
 11. Ga naar “zoeken starten” en druk op OK.
 12. In het venster dat vervolgens verschijnt, wordt de voortgang van het zoeken getoond. Wanneer uw Single Tuner de zenders heeft gevonden, wordt deze toegevoegd aan de zenderlijst.
 13. De single tuner laat zien hoeveel TV en radiozenders hij gevonden heeft en vervolgens drukt u op OK om door te gaan.
 14. Als u meerdere zenders handmatig wilt toevoegen herhaal dit dan vanaf stap 10.
 15. Als u klaar bent met zenders zoeken drukt u op exit.

Een extra regionale zender toevoegen

 1. Zorg ervoor dat u een zendertabel met het kanaalnummer van de regio die u wilt toevoegen bij de hand heeft. Deze kunt u vinden op http://dvbt4all.nl/digitenne/kanalen-en-zenders
 2. Plaats de antenne bij voorkeur dicht bij een raam.
 3. Druk op menu, ga naar “installatie” en druk op OK.
 4. Ga naar “zenders zoeken” en druk op OK.
 5. Kies achter “zoekmodus” voor “handmatig”.
 6. Kies achter “kanaal” het door u gewenste kanaalnummer.
 7. Ga naar “zoeken starten” en druk op OK.
 8. In het venster dat vervolgens verschijnt, wordt de voortgang van het zoeken getoond. Wanneer uw Single Tuner de zenders heeft gevonden, wordt deze toegevoegd aan de zenderlijst, vanaf kanaal 1000.
 9. De single tuner laat zien hoeveel TV en radiozenders hij gevonden heeft en vervolgens drukt u op OK om door te gaan.
 10. Als u meerdere zenders handmatig wilt toevoegen herhaal dit dan vanaf stap 5.
 11. Als u klaar bent met zenders zoeken drukt u op exit.
 12. Om te controleren of de zender daadwerkelijk is toegevoegd drukt u op de OK toets terwijl u TV kijkt. Als u naar beneden scrolt dan zal u vanaf kanaal 1000 de toegevoegde zender te zien. U kunt eventueel de extra Nederland 1,2 en 3 verwijderen. Dit doet u als volgt:
 1. Druk op OK tijdens het TV kijken en scroll naar beneden en kies Nederland 1 die als plaatsnummer 1000 of hoger heeft.
 2. Druk op de blauwe (F4) toets op de afstandsbediening.
 3. Selecteer wissen en druk op OK.
 4. In het volgende scherm zorgt u ervoor dat “ja” geel omlijnd is en drukt u op OK.
 5. Nederland 1 is nu verwijderd. Voor de overige zenders herhaalt u stap 1 t/m 4.

Handleiding TF6000COK

Klik op onderstaand plaatje om de KPN handleiding / gebruiksaanwijzing te downloaden van de Topfield single tuner TF6000COK. Het kan even duren voordat de download start.

Regionale zender vervangen

Soms heeft de ontvanger tijdens het scannen een andere regionale zender op plaats 22 van de programmalijst gezet dan je graag zou willen. Dit komt omdat die andere regionale zender op het moment van scannen, beter te ontvangen was dan de zender die je liever had gezien. Om toch je favoriete regionale zender op plaats 22 te krijgen, volgt hier een beschrijving hoe je dat moet doen op een Topfield TF6000COK.

Als eerste moet je bepalen op welk kanaalnummer het gewenste regionale programma uitzonden wordt. Klik hier om dit op te zoeken. Je ziet de plaatsen waar de Digitenne zendmasten staan. Bepaal welke zendmast met het gewenste regionale programma het dichtst in de buurt is. De regionale zenders zitten in bouquet 1. Je zoekt bij die zendmast het kanaalnummer dat hoort bij bouquet 1. Nu gaan we dit bouquet toevoegen in de digitale ontvanger. Om het gewenste regionale programma te kunnen plaatsen op plaats 22 in de programmalijst moet je eerst het ongewenste regionale programma verwijderen. Dit doe je als volgt: Druk op “ok” op de afstandbediening en ga met de pijltjestoetsen naar beneden totdat plaats 22 geselecteerd staat zoals op onderstaande afbeelding.

Druk op de “blauwe (F4) toets” op de afstandbediening, selecteer ‘wissen’ en druk op “ok”.

Selecteer in het bevestigen venster ‘ja’ en druk op “ok”.

Het regionale programma op plaats 22 is nu verwijderd en plaats 22 is dus leeg.

Druk op “exit” om de programmalijst te verlaten. Je kunt u het als volgt het gewenste regionale programma toevoegen. Druk op “menu” op de afstandbediening, selecteer ‘installatie’ en druk op “ok”.
In het volgende scherm selecteer je ‘Zender zoeken’ en drukt weer “ok”. Met behulp van de pijltjestoetsen links/rechts zet je de zoekmodus op ‘handmatig’. Achter ‘kanaal’ selecteer je het kanaalnummer dat je eerder gevonden hebt op de website en druk je op “ok”.

Selecteer ‘Zoeken starten…’ , druk op “ok” en de digitale ontvanger gaat op zoek naar het bouquet op dat kanaalnummer. De digitale ontvanger zal de gevonden programma’s tonen en als het goed is zit hier het juiste regioprogramma in. Dit beeld zal er ongeveer uit zien als op onderstaand plaatje.

Druk op “ok” om de programma’s op te slaan. Plaats 22 is nu opgevuld door de gewenste regionale zender. Zoals u ziet staan er op de plaatsen 1000 t/m 1002 de programma’s van Nederland 1, 2 en 3.

Het verwijderen van deze programma’s gaat op dezelfde manier zoals je de regionale zender verwijderd hebt uit de lijst. Selecteer met de pijltjestoetsen plaats ‘1000’ en druk op de “blauwe (F4) toets” van de afstandbediening, selecteer ‘wissen’ en druk “ok”.

Bevestig hierna je keuze met ‘ja’. Herhaal dit voor de plaatsen 1001 en 1002 en je hebt weer een nette programmalijst, maar nu met de gewenste regionale zender.